Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 okt, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2023-10-02

Hund
MYRKULLENS ASTA LA VISTA
Reg. nr
SE41344/2020
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
tik
Förare
SUSANNE KARLSSON
Hundens födelsedatum
2020-06-23
Ägare
SUSANNE KARLSSON

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:27 63
Slag 08:50
Upptag 08:56
Sista skall 09:59
Inkallas 09:59
Kopplas 10:02
Summa min 95 63 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:20 7 8
Slag 10:27 15 7
Upptag 10:32 3
Sista skall 11:12
Inkallas 11:30
Kopplas 11:39
Summa min 79 25 15
Djurslag Okänt
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 11:44 18 9
Slag 11:53 3
Upptag 12:22
Sista skall 12:52
Inkallas 12:53
Kopplas 12:57
Summa min 73 21 9
Djurslag Okänt
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 4 4 Ej aktuellt
Upptagningsarbete 3 3
Väckning på slag 4 4
Drevarbete 3 3 Medelfart: 7
Väckning på tappt 4 4
Skall/hörbarhet 3 3
Skallgivning under drev 4 4 Ej aktuellt Nyanserar tydligt mellan 30 till 70skall/min.
Samarbete 4 4
Lydnad 3 3
Totalt 32 32

Övrigt

Provet genomfördes 2023-10-23
Provplats Tuna By, Alunda
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Barmark Mulet, +3grader och svag NV vind.
Hunden lös (totaltid) 04:07
Hunden lös (minuter) 247
Provet avbröts kl 12:57
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 6 60 63 63 0 0 70

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 0 1

Drevprovsberättelse

Släpp 1: Asta börjar med en fin metodisk sökrunda i bra tempo 350m ut, i nästa sök börjar hon ett slagarbete som övergår i upptag. Drevet gör en stor bukt ut över åkrar och skogsholmar, drevet kommer tillbaka och buktar trängre, efter 58min är ett ensamt rå synligt med hunden 2min efter. Asta kopplas motvilligt på drevlöpan . Släpp 2: Asta söker ut och ett slagarbete följs av ett upptag , troligen hare. Drevet gör en bukt runt oss för att senare dra i väg. Flertal tappter som Asta löser förtjänstfullt men till slut bryter hon och påbörjar en egen återgång och hon kallas in på 250m. Släpp 3: Ut på sök igen i lägre fart och det märks att Asta börjar bli trött. Ett långt slagarbete följs av ett upptag som går fint till en början men när drevet passerar en väg blir det ett längre tapp som hon löser och drevet fortsätter sedan ett par minuter, påbörjar en återgång och hon kallas på 150m.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert