Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 30 nov, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2023-10-25

Hund
ENGSBRON'S CAYUSE
Reg. nr
SE43580/2019
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
Förare
Anneli paldin
Hundens födelsedatum
2019-06-25
Ägare
NIKLAS NYRFORS

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare
PER ERIKSSON
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige: BO OLOFSSON
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:21 33 7
Slag 08:42 23 9
Upptag 09:02 13
Sista skall 10:27
Inkallas 10:42
Kopplas 11:23
Summa min 182 69 16
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 12:00 78
Slag 12:10
Upptag 12:14
Sista skall 13:32
Inkallas 13:42
Kopplas 13:47
Summa min 107 78 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Tar kontakt under söket
Upptagningsarbete 3 3
Väckning på slag 4 4 Måttliga väckskall
Drevarbete 3 3 Medelfart: 7 Behaglig fart
Väckning på tappt 4 4
Skall/hörbarhet 3 3
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt Nyanserar bra
Samarbete 4 4
Lydnad 3 3
Totalt 30 30

Övrigt

Provet genomfördes 2023-11-02
Provplats Östervåla
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full tid Nej
Yttre faktorer Snö & Barmark Något vasst före
Hunden lös (totaltid) 04:49
Hunden lös (minuter) 289
Provet avbröts kl 13:47
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 20 76 85 33 9 2 85

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1
Rådjur 1 1

Drevprovsberättelse

S1. Tiken söker ut bra. Tar kontakt under söket. Väcker något, tar upp och buktar trångt till en början. Gör en längre förflyttning och byter buktområde. 2 rå ses med tiken 30 sek efter. Kopplas på löpa. S2. Tar upp efter kortare slagarbete. Normala bukter. Rå avspårat på väg, bryter vid mindre å. Tiken inkallas på återgång. En trevlig dag med en energifull tik.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert -