Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 30 nov, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2023-11-06

Hund
DYFRGI'S SPINNING JENNY
Reg. nr
SE30485/2021
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
Förare
Sverker Carnemark
Hundens födelsedatum
2021-04-04
Ägare
SVERKER CARNEMARK

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:15 23
Slag -
Upptag 08:22
Sista skall 08:45
Inkallas 08:48
Kopplas 08:48
Summa min 33 23 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 08:49 12
Slag 08:50
Upptag 08:52
Sista skall 09:04
Inkallas 09:29
Kopplas 09:30
Summa min 41 12 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 2 2 Ej aktuellt
Upptagningsarbete 3 3 Två snabba upptag
Väckning på slag 3 3 Inga väckskall
Drevarbete 2 2 Medelfart: 8 Flyter på bra i början men bryter på tappten och återgår
Väckning på tappt 5 5 Tysta tappter
Skall/hörbarhet 3 3 Bra skall med god hörbarhet trots mycket upplega. Bästa notering 750m
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt Nyanserar väl
Samarbete 2 3 Söker snabbt upp husse efter avslutat drev
Lydnad 2 2 Inkallad från återgång efter avslutat drev
Totalt 25 26

Övrigt

Provet genomfördes 2023-11-29
Provplats Sorunda, Haninge
Jaktlust Bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Ja
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder Stor upplega, 20cm snö och -10 grader
Hunden lös (totaltid) 01:14
Hunden lös (minuter) 74
Provet avbröts kl 09:30
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 2 12 12 0 0 90

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 0 0
Rådjur 0 0
skk. 0 0

Drevprovsberättelse

Släpp1: Snabbt upptag på rå som avspåras. Drevet sträcker först iväg för att sedan bukta väl tills tiken bryter på tappt och söker upp föraren. Släpp2: Koppling och omedelbart släpp som ger ett nytt snabbt upptag på rå, även detta avspårat i snön. Efter ett kortare drev bryter tiken vid skogsbilväg och går tillbaks. Det är uppenbart att snöförhållandet gör det för dagen omöjligt för hunden att kunna arbeta pga snön som fastnar i päls och framförallt i trampdynorna. Domaren och föraren väljer att avsluta provet.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert -