Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 dec, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Gotland

Anmälningsdatum
2023-11-13

Hund
LINEMYRS ADELINE
Reg. nr
SE51227/2021
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
Förare
Johannes Klingvall
Hundens födelsedatum
2021-06-28
Ägare
-

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): Leif Pettersson
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:00 65
Slag 08:05
Upptag 08:15
Sista skall 09:20
Inkallas 09:20
Kopplas 09:30
Summa min 90 65 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 09:50 15
Slag 10:10
Upptag 10:15
Sista skall 10:30
Inkallas 10:30
Kopplas 10:40
Summa min 50 15 0
Djurslag Okänt
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 11:05 53
Slag 11:06
Upptag 11:07
Sista skall 12:00
Inkallas 12:51
Kopplas 12:55
Summa min 110 53 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 4 4 Trång Bra fart och vidd i söket.
Upptagningsarbete 4 4 Arbetar effektivt. Håller djuret igång.
Väckning på slag 4 4 Måttliga väckskall.
Drevarbete 4 4 Medelfart: 11 Löser tappten snabbt med två avbrott.
Väckning på tappt 4 5 Tyst.
Skall/hörbarhet 3 3 Bra skall som genomsnitt för rasen.
Skallgivning under drev 4 4 Hård Nyanserar större delen av drevet. Lätt att följa.
Samarbete 3 3 Ingen egen återgång.
Lydnad 5 5 Kan kallas in under jakt på långt avstånd, tre gånger samma dag. utom synhåll.
Totalt 35 36

Övrigt

Provet genomfördes 2023-12-27
Provplats Hellvi
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snö & Barmark
Hunden lös (totaltid) 04:10
Hunden lös (minuter) 250
Provet avbröts kl 12:55
Antal inkall med pejl 0

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1
Rådjur 2 2

Drevprovsberättelse

Hunden gör sökrundor, tar upp rå som avspåras. Jagar ett djur som buktar bra trots hög fart. I första drevet 12 km/h. Jagar till full tid. Kallas in utom synhåll från drev. Släpp 2, tar upp okänt djur. Jagar en stund. Ropas åter in från drevet på hundägarens begäran, hastighet 10km/h. Släpp3, hunden börjar jaga direkt vid släppet. Ett djur som är nysprunget. Buktar bra och jagar lugnt fram till 53 minuter. Får en längre tappt och kallas in.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert