Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Gotland

Anmälningsdatum
2023-11-13

Hund
LINEMYRS ADELINE
Reg. nr
SE51227/2021
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
Förare
Johannes Klingvall
Hundens födelsedatum
2021-06-28
Ägare
-

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): Leif Pettersson
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:00 13
Slag 08:13
Upptag 08:30
Sista skall 08:43
Inkallas 08:50
Kopplas 09:10
Summa min 70 13 0
Djurslag Hare
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 09:24 83
Slag 09:26
Upptag 09:27
Sista skall 10:50
Inkallas 10:55
Kopplas 10:56
Summa min 92 83 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 11:03 64
Slag 11:08
Upptag 11:15
Sista skall 12:19
Inkallas 12:21
Kopplas 12:23
Summa min 80 64 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt
Upptagningsarbete 4 4 Tog upp 2 harar och 2 rådjur
Väckning på slag 4 5 Enstaka
Drevarbete 3 4 Medelfart: 9 Löser svårigheterna snabbt
Väckning på tappt 4 4 Enstaka
Skall/hörbarhet 3 3 Rasens snitt
Skallgivning under drev 2 2 Ej aktuellt
Samarbete 2 2 Ingen återgång
Lydnad 4 4 Avkallad på 300m på tappt
Totalt 29 31

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-09
Provplats Etelhem
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Ja
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder
Hunden lös (totaltid) 04:02
Hunden lös (minuter) 242
Provet avbröts kl 12:23
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 1 60 83 83 0 0 60

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1
Rådjur 1 1

Drevprovsberättelse

Tog upp hare gick dåligt men sedan tog hunden rådjur som vi såg 2gånger var gick i stort sätt tappfritt hunden inkallad på jakt och tappt på avstånd mellan150-300meter

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert