Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 dec, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2023-11-23

Hund
ENGSBRON'S DELAWARE
Reg. nr
SE35208/2020
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
hane
Förare
Karl Dahlbäck
Hundens födelsedatum
2020-05-16
Ägare
KARL DAHLBÄCK

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 07:56 20 10
Slag 07:58 45
Upptag 08:00
Sista skall 09:15
Inkallas 09:15
Kopplas 09:15
Summa min 79 65 10
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 09:42 65
Slag 09:47
Upptag 09:50
Sista skall 10:55
Inkallas 10:55
Kopplas 10:55
Summa min 73 65 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Endast kort sök i släpp 2
Upptagningsarbete 4 4 Två upptag med kortare slagarbeten
Väckning på slag 5 5 Enstaka
Drevarbete 5 5 Medelfart: 5 Snön och skaren bidrog till att drevtempot blev föredömligt långsamt. Hunden var mycket spårnoga. Endast två tappter kunde konstateras. Båda löstes med ringning inom 2 minuter
Väckning på tappt 4 4 Enstaka
Skall/hörbarhet 3 3 Grovt klangfullt skall som dessvärre försvann snabbt i trädens upplegor. Normal hörbarhet
Skallgivning under drev 5 5 Ej aktuellt Ärlig med tydlig nyansering beroende på avstånd till drevdjuren
Samarbete 3 3 Hunden kopplades på löpan i båda släppen och fick ingen möjlighet att visa egen återgång
Lydnad 2 2 Hunden kopplades på löpan utan inkallning båda släppen
Totalt 34 34

Övrigt

Provet genomfördes 2023-12-14
Provplats Ekeby Upplands Väsby
Jaktlust Utmärkt
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Ja
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder 15-20 cm snödjup och skare
Hunden lös (totaltid) 02:32
Hunden lös (minuter) 152
Provet avbröts kl 10:55
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 3 60 65 65 0 0 90

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1
Rådjur 1 1

Drevprovsberättelse

Svåra förutsättningar med 15-20 cm snödjup och skare som lätt bröts igenom. Hemmamark Hunden visade stor jaktlust och genomförde två utmärkta drev utan registrerbara tapter i tempo som fick rådjuren att lugnt gå undan i ett par bukter. Släpp 1 Legor syns där hunden släpps och den hittar omedelbart slag. Klanderfritt drev . Förflyttning med bil för att få hörbarhet.(Ej hörbar under 10 minuter) Rå avspårat. Kopplas på löpan. Släpp 2 Ett par minuters sök på hygge där slag som ger upptag hittas. Två st 2 minuters tapter löses med exemplariska ringningar. Två kid ses gå undan i lugnt tempo men hunden som då var 150 m efter väljer annan löpa. Avspårning visar att det varit en grupp rådjur som drevs. Kopplas på löpan. Av hänsyn till såväl hund som vilt gjordes inget ytterligare släpp för att få mera bedömningsunderlag. En Fauve jag gärna skulle jaga med!

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert