Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Gotland

Anmälningsdatum
2023-12-22

Hund
KÄRRÅSENS YSTER
Reg. nr
SE51811/2019
Ras
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
hane
Förare
Mats Trulsén
Hundens födelsedatum
2019-08-26
Ägare
MATS TRULSÉN

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): Leif Pettersson
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:30 27 8
Slag 09:03 22 20
Upptag 09:07 16
Sista skall 10:40
Inkallas 10:48
Kopplas 10:55
Summa min 145 65 28
Djurslag Räv
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 11:10 75
Slag 12:15
Upptag 12:24
Sista skall 13:39
Inkallas 13:40
Kopplas 14:10
Summa min 180 75 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 2 2 Trång
Upptagningsarbete 4 4 två upptag
Väckning på slag 3 3 utan väckskall
Drevarbete 4 4 Medelfart: 6 buktar
Väckning på tappt 5 5 tyst
Skall/hörbarhet 4 4 god hörbarhet
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt nyanserar
Samarbete 2 2 ingen egen återgång
Lydnad 2 2 kan kallas in under sök
Totalt 29 29

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-12
Provplats Eksta
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snö & Barmark
Hunden lös (totaltid) 05:25
Hunden lös (minuter) 325
Provet avbröts kl 14:10
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 9 60 75 75 0 0 50

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Räv 1 1
Rådjur 1 1

Drevprovsberättelse

släpp ett räv som drar iväg spårad den långa "tappten" uppstår då vi får ta fordon för att komma inom hörhåll kopplas på tappt släpp två rå tapptfritt tills försök till koppling drar iväg kopplas på löpan orsaken till att det blev drev två o tre är att det bara blev så?

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert