Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Gotland

Anmälningsdatum
2024-01-01

Hund
HÖGMOSSEN'S SNÖSTORM
Reg. nr
SE58249/2020
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
Förare
MICHAEL KARLSSON
Hundens födelsedatum
2020-09-26
Ägare
MICHAEL KARLSSON

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): Leif Pettersson
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:00 25 10
Slag 08:30 10
Upptag 09:00
Sista skall 09:45
Inkallas 09:45
Kopplas 10:00
Summa min 120 35 10
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:15 15
Slag 10:20
Upptag 10:30
Sista skall 10:45
Inkallas 12:30
Kopplas 12:30
Summa min 135 15 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Bra fart och vidd i söket.
Upptagningsarbete 3 3 Bra slagarbete som leder till upptag.
Väckning på slag 5 5 Enstaka väckskall.
Drevarbete 3 3 Medelfart: 7 Har godtagbar drevsäkerhet.
Väckning på tappt 5 5 Tyst.
Skall/hörbarhet 3 3 Normalt för rasen.
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt Skall med bra nyansering. 70 skall/minut.
Samarbete 3 4 Mkt bra sammarbete. Självman återgång.
Lydnad 3 3 Kan kallas in utom synhåll.
Totalt 31 32

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-24
Provplats Lärbro
Jaktlust Godtagbar
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder
Hunden lös (totaltid) 04:15
Hunden lös (minuter) 255
Provet avbröts kl 12:30
Antal inkall med pejl 0

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 3 3
skk. 0 0

Drevprovsberättelse

Tar upp rå synligt. Driver i 45 minuter med tio minuters tappttid. Hunden jagar lugnt och har egen återgång. Släpp 2 vid 10:15. Hunden söker, hittar slag, får upptag. Jagar endast 5 minuter och återkommer. Ger sig ut på ny sökrunda, samma resultat. Tar upp, får upptag, jagar 5 minuter. Egen återgång vid provtillfällets sluttid 12:30.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert