Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2024-01-07

Hund
MOTVINDENS WILSON
Reg. nr
SE24569/2022
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
hane
Förare
Anders Larsson
Hundens födelsedatum
2022-03-05
Ägare
ANDERS LARSSON

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Håkan K & Mats A

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:20 62
Slag 09:22
Upptag 09:23
Sista skall 10:25
Inkallas 10:25
Kopplas 10:36
Summa min 136 62 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:40 23
Slag 11:31
Upptag 11:35
Sista skall 11:58
Inkallas 12:29
Kopplas 12:30
Summa min 110 23 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Rundor om ca 200m i bra tempo
Upptagningsarbete 4 4 Två upptag varav ett med längre slagarbete i släpp 2
Väckning på slag 4 4 Måttliga väckskall i släpp 2
Drevarbete 4 4 Medelfart: 5 Driver utan noterbara tappter i kuperad terräng.
Väckning på tappt 5 5 Tyst på tappten
Skall/hörbarhet 3 3 Normal hörbarhet
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt Nyanserar bra
Samarbete 3 3 Egen återgång i släpp 2. Bra kontakt under sökarbetet
Lydnad 4 4 Inkallad från drev utom synhåll i släpp 1, avstånd ca 100m
Totalt 33 33

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-25
Provplats Stensättra, Huddinge
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder 0 till -1. Skarpt före med skarsnö
Hunden lös (totaltid) 04:06
Hunden lös (minuter) 246
Provet avbröts kl 12:30
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 1 60 62 62 0 0 60

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1

Drevprovsberättelse

Släpp 1: Längre sökarbete ger till slut upptag på rå som buktar mycket trångt i kuperad terräng. Vid full tid kallas hunden av drevlöpan och kopplas. Rå avspårat. Släpp 2: Sökrunda som övergår i längre slagarbete och upptag. Drevet på get och kid går först i en fin bukt med hunden ca 1min men sträcker sedan iväg och då väljer hunden att avbryta och återgår till föraren/upptaget. Nu är tassarna ömma och vi avslutar provdagen. En ung hanhund med mycket bra jaktlust som för dagen har besvärligt före med skarsnö.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert