Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2024-01-11

Hund
VIKTOR
Reg. nr
SE40755/2022
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
hane
Förare
Dan Persson
Hundens födelsedatum
2022-05-22
Ägare
-

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Håkan K & Mats A

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 09:00 51
Slag 09:32
Upptag 09:33
Sista skall 10:24
Inkallas 10:34
Kopplas 10:40
Summa min 100 51 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:50 90
Slag 11:01
Upptag 11:09
Sista skall 12:39
Inkallas 12:39
Kopplas 12:40
Summa min 110 90 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 13:20 74
Slag 13:23
Upptag 13:24
Sista skall 14:40
Inkallas 14:39
Kopplas 14:40
Summa min 80 74 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Vidd 150-200m med bra hastighet och systematik
Upptagningsarbete 4 4 Flertal upptag under dagen. Mycket bra slagarbete i släpp 2.
Väckning på slag 4 4 Måttliga väckskall
Drevarbete 5 5 Medelfart: 9 Får drevdjuren att bukta tätt under större delen av provdagen. Utan noterbara tappter i något drev.
Väckning på tappt 5 5 Tyst på de kortare tappter som konstaterats
Skall/hörbarhet 3 3 Normal hörbarhet för dagen. Bästa notering 800m under besvärliga förhållanden. Hörs sannolikt på längre avstånd i "normal" väderlek
Skallgivning under drev 4 4 Ej aktuellt Tätt skall med bra intensitet. Nyanserar väl beroende på avstånd till drevdjuret.
Samarbete 4 4 Bra kontakt under sökarbetet och mycket bra återgång i släpp 1.
Lydnad 3 3 Inkallad från återgång på långt avstånd i släpp1. Inkallad från drev inom synhåll från föraren i släpp 2 och 3
Totalt 35 35

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-17
Provplats Tuvekärr, Flen
Jaktlust Utmärkt
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder Frisk vinterdag: -2 och hård vind, stundtals snödrev. Viss upplega inne i skogen. Snödjup frå ca 1 dm i skogen till ca 4 dm i öppen terräng.
Hunden lös (totaltid) 04:50
Hunden lös (minuter) 290
Provet avbröts kl 14:40
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Hjort 8 60 90 90 0 0 100

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Hjort 2 2
Hjort 1 1
Hjort 1 1

Drevprovsberättelse

Släpp1: Vi släpper i kuperad tallskog. Bra sökarbete leder till ett upptag på 8 dovhjortar som ses efter 7 min drev. Efter några bukter sträcker drevet ur marken och hunden bryter och börjar återgå, inkallas från baklöpan. Släpp2: Lite längre slagarbete på ett hygge med mycket snö ger upptag på dovhjortar som drivs i fina bukter. Hjortarna ses ett flertal gånger med hunden ca 1 min efter. Efter full tid kallas hunden in från löpan och kopplas. Släpp3: Fikapaus och nytt släpp. Snabbt upptag på två dovkalvar som ses efter 5 min. Nästa gång vi ser drevdjuren är det en dovflock om ca 20 individer som går framför hunden. Vi följer efter och hunden kallas av drevlöpan, provdagen avslutas. Sammanfattningsvis en ung hanhund med utmärkt kondition och jaktlust som gör en mycket bra prestation i besvärliga förutsättningar. Total löpsträcka under dagen 35km i snödjup mellan 1-4 dm.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert