Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2024-01-22

Hund
VIKTOR
Reg. nr
SE40755/2022
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
hane
Förare
Dan Persson
Hundens födelsedatum
2022-05-22
Ägare
-

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Håkan K & Mats A

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:15 65
Slag 08:35
Upptag 08:50
Sista skall 09:55
Inkallas 09:55
Kopplas 09:55
Summa min 100 65 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:20 10
Slag 10:40
Upptag 10:43
Sista skall 10:53
Inkallas 11:35
Kopplas 11:35
Summa min 75 10 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 11:40 40
Slag 11:58
Upptag 12:15
Sista skall 12:55
Inkallas 13:20
Kopplas 13:20
Summa min 100 40 0
Djurslag Hjort
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 2 2 Ej aktuellt
Upptagningsarbete 3 3 Ett bra slagarbete utan möjlighet att visa metodik
Väckning på slag 3 3 Utan väckskall
Drevarbete 3 3 Medelfart: 7 Håller igång drevdjuren med normala repriser
Väckning på tappt 5 5 Utan väckskall
Skall/hörbarhet 3 3 Genomsnittet för rasen för dagen
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt
Samarbete 3 3 Kommer tillbaks på löpan drev 3
Lydnad 3 3 Kallas in på drev 1 inom synhåll
Totalt 28 28

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-25
Provplats Edeby Ripsa
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder Snöfall och regn under hela provdagen
Hunden lös (totaltid) 04:35
Hunden lös (minuter) 275
Provet avbröts kl 13:20
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Hjort 15 60 65 65 0 0 55

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Hjort 1 1
Hjort 3 3

Drevprovsberättelse

En provdag med ymnigt snöfall och senare regn. Släpp 1. Tar upp dovhjort som han driver med glesa skall första tredjedelen blir sen bättre fram till full tid. Dovkalv synlig efter 40 min med hunden 1 min efter. Släpp 2. Ett kort drev på okänt djur. Släpp 3. Vi får gå ganska länge innan vi ser halvfärska spår i snön som sen resulterar i upptag. Hunden driver sen i bergig terräng, dovskovel synlig efter 20 min med hunden 4 min efter, i 40 min då han tappar spåret och inte kommer vidare. Avbryter och kommer baklöpan, kopplas och föraren avbryter provet.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert