Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 31 jan, 2024
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2024-01-24

Hund
FALLBACKSKOGS FRITJOF
Reg. nr
SE16071/2018
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
hane
Förare
Yvonne Grankvist
Hundens födelsedatum
2018-01-16
Ägare
PER-ERIK PETTERSSON

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare
MATS ANDERSSON
Kommissarie/provledare
-
Fullmäktige för kollegie
Håkan K & Mats A

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:15 11
Slag 08:23
Upptag 08:25
Sista skall 08:36
Inkallas 08:56
Kopplas 08:56
Summa min 41 11 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 08:57 66
Slag 09:06
Upptag 09:08
Sista skall 10:14
Inkallas 10:14
Kopplas 10:14
Summa min 77 66 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 10:24 22 5
Slag 10:35 6 11
Upptag 10:40 6 24
Sista skall 12:07 13
Inkallas 12:30
Kopplas 12:30
Summa min 126 47 40
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt Söker ut med bra fart och vidd
Upptagningsarbete 4 4 Arbetar snabbt och effektivt på slagen.
Väckning på slag 5 5 Enstaka väckskall
Drevarbete 3 3 Medelfart: 8 Drevarbetet störs av den låga skallfrekvensen.
Väckning på tappt 5 5 Helt tyst
Skall/hörbarhet 4 4 Har ett kraftigt klangfullt skall, som skär igenom på långt håll.
Skallgivning under drev 2 2 Ej aktuellt Nyanserar bra, önskar dock en högre skallfrekvens.
Samarbete 4 4 Egen återgång i släpp 1 och släpp 3
Lydnad 3 3 Kallas in inom synhåll på drevlöpan i släpp 2
Totalt 33 33

Övrigt

Provet genomfördes 2024-01-31
Provplats Lennartsnäs, Upplands-Bro
Jaktlust Mycket bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full tid Nej
Yttre faktorer Snö & Barmark
Hunden lös (totaltid) 04:04
Hunden lös (minuter) 244
Provet avbröts kl 12:30
Antal inkall med pejl 0

Tilläggsregistrering för bästa drev

Drevdjur Slag till upptag Upptag till 60 min drevtid Upptag till drevets slut Längsta drevrepris Längsta tappt Antal tappter Skallfrekvens
Rådjur 2 60 66 66 0 0 30

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 1 1
Rådjur 2 2

Drevprovsberättelse

Släpp 1: Hunden söker ut med fart och vidd upp till 200 m. Hittar slag och tar upp 3 rådjur, som ses när de korsar ett fält. Hunden får tappt efter c:a 10 min vid ett förmodat fårstängsel. Gör en egen återgång till hundföraren. Släpp 2: Nytt sök som resulterar i ett nytt upptag på 3 rådjur. Efter 20 min drev hänger rågeten av sina två kid och hunden driver vidare på geten. Vid fulltid beordras koppling och hundföraren går mot drevet och kallar in hunden på drevlöpan inom synhåll. Släpp 3: Efter byte av såt, släpps hunden ånyo. Tar upp ensamt rå, som initial buktar väldigt fint och hunden skallar med högre frekvens. Så småningom går skallfrekvensen ner efterhand som hunden blir efter. Ett antal tappter noteras och på den sista tappten gör hunden en egen återgång till hundföraren. Provet avslutas. En mycket trevlig dag i skogen med en bra hund, som dock skulle tjäna på en högre skallfrekvens.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert Inget D-Cert