Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
3 maj 2024
Typ
SSRK - Retrieverjaktprov B
Klass
Nationellt / Officiellt / NKL
Plats
Vårgårda

Anmälningsdatum
2024-04-27

Hund
HOUSE OF BELLA'S NALA
Reg. nr
SE59626/2022
Ras
GOLDEN RETRIEVER
Kön
tik
Förare
Lena Bager
Hundens födelsedatum
2022-10-27
Ägare
LENA BAGER

Specialklubb
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Lokalklubb/Rasklubb
SSRK Västra

Domare

PETER HILDING

Administratörer Kommissarie (KO): Anette Ullsten-Kinander
Fullmäktige för kollegie

Bedömning

Klass: NKL

Pris

Very Good
Samarbete
Status Prövad
Följsamhet runt föraren 5 - Tillräcklig följsamhet
Samarbete på avstånd 5 - Tillräcklig samarbetsvilja
Kommentar: Samarbetar bra tillsammans med sin förare under hela provet.
Söklust
Status Prövad
Lust/Motivation 5 - Söker med god motivation
Marktäckning/Effektivitet 6 - Täcker effektivt hela marken
Kommentar: Arbetar med god motivation och effektivitet.
Markeringsförmåga
Status Prövad
Koncentrationsförmåga 5 - Fokuserad på uppgiften och spelar med
Minne 6 - Mycket goda minnesbilder
Uppföljning 6 - Lokaliserar direkt med bra uppföljningar
Kommentar: Visar god koncentration och löser uppgifterna självständigt
Stadga
Status Prövad
Stadighet 6 - Lugn och stadig
Ljud 6 - Helt tyst.
Skottreaktion 6 - Uppmärksam och spelar med.
Apporteringslust
Status Prövad
Spontanitet 6 - Spontan, griper direkt
Inleverering 5 - Direkta inlevereringar
Kommentar: Spontana upptag med bra inlevereringar.
Apportgrepp
Status Prövad
Lämplighet 5 - Bär de flesta apporter i ett balanserat grepp
Mjukhet 2 - Ovarsamt grepp
Avlämning 6 - Lämnar i hand
Kommentar: Balanserat mjukt grepp med bra avlämningar. Knäcker duvan framför föraren och bollar med flera vilt i inlevereringen.
Vattenarbete
Status Prövad
Igång/Passion 5 - Omständliga igångar eller väljer väg. Arbetar sedan i vatten
Simsätt 5 - Simmar bra
Kommentar: Något omständig igång i vattnet men simmar effektivt.

Provmoment

Vattenarbete Godkänt

Helhetsintryck

En golden tik som tillsammans med sin förare löser provets alla delar på ett mycket bra sätt dock brister det något i vilthanteringen på slutet för högsta pris.