Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
3 maj 2024
Typ
SSRK - Retrieverjaktprov B
Klass
Nationellt / Officiellt / NKL
Plats
Vårgårda

Anmälningsdatum
2024-04-27

Hund
IPPIKA'S LITTLE MORE TRUST
Reg. nr
SE52718/2022
Ras
GOLDEN RETRIEVER
Kön
tik
Förare
Lena Bager
Hundens födelsedatum
2022-08-30
Ägare
LENA BAGER

Specialklubb
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Lokalklubb/Rasklubb
SSRK Västra

Domare

PETER HILDING

Administratörer Kommissarie (KO): Anette Ullsten-Kinander
Fullmäktige för kollegie

Bedömning

Klass: NKL

Pris

Not sufficient
Samarbete
Status Prövad
Följsamhet runt föraren 5 - Tillräcklig följsamhet
Samarbete på avstånd 5 - Tillräcklig samarbetsvilja
Kommentar: Samarbetar bra tillsammans med sin förare under hela provet.
Söklust
Status Prövad
Lust/Motivation 4 - Söker delvis med god motivation
Marktäckning/Effektivitet 4 - Täcker endast delar av marken
Kommentar: Inleder söket med god motivation men brister efterhand i effektivitet och föraren väljer att bryta prövningen.
Markeringsförmåga
Status Prövad
Koncentrationsförmåga 5 - Fokuserad på uppgiften och spelar med
Minne 5 - Goda minnesbilder
Uppföljning 6 - Lokaliserar direkt med bra uppföljningar
Kommentar: Visar god koncentration och löser uppgifterna självständigt.
Stadga
Status Ej prövad
Kommentar: Föraren väljer att avstå.
Apporteringslust
Status Prövad
Spontanitet 6 - Spontan, griper direkt
Inleverering 5 - Direkta inlevereringar
Kommentar: Spontana upptag med bra inlevereringar.
Apportgrepp
Status Prövad
Lämplighet 6 - Lämpligt balanserat grepp
Mjukhet 6 - Korrekt grepp
Avlämning 5 - Någon slarvig avlämning
Kommentar: Balanserat mjukt grepp med mestadels bra avlämningar, lägger ner två vilt på marken.
Vattenarbete
Status Prövad
Igång/Passion 5 - Omständliga igångar eller väljer väg. Arbetar sedan i vatten
Simsätt 5 - Simmar bra
Kommentar: Något omständig igång i vattnet men simmar effektivt.

Provmoment

Vattenarbete Godkänt

Helhetsintryck

En golden tik som löser delar av provet på ett bra sätt dock brister det i sökarbetet, föraren avbryter prövningen.