Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd

Anmälan

Datum
01 - 30 nov, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Mälardalen

Anmälningsdatum
2023-11-08

Hund
HÖGMOSSEN'S CARAWAY
Reg. nr
SE46015/2021
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
hane
Förare
Tommi Torppa
Hundens födelsedatum
2021-06-05
Ägare
TOMMI TORPPA

Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Nordöst SBaK

Domare

-
Administratörer Kommissarie (KO): HÅKAN KARLSSON
Fullmäktige för kollegie
Bosse

Resultat

Släpp 1

Tid Drev Tappt
Släpp 08:34 76
Slag 08:38
Upptag 08:39
Sista skall 09:55
Inkallas 09:44
Kopplas 09:55
Summa min 81 76 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 2

Tid Drev Tappt
Släpp 10:52 25
Slag 11:21
Upptag 11:26
Sista skall 11:51
Inkallas 12:39
Kopplas 12:40
Summa min 108 25 0
Djurslag Rådjur
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Släpp 3

Tid Drev Tappt
Släpp 12:50 0
Slag -
Upptag -
Sista skall -
Inkallas 14:09
Kopplas 14:09
Summa min 79 0 0
Djurslag Okänt
Pejlinkallning Nej

Loggbok »

Delmoment

Domarens EP Kollegiets beslut Kommentar
Sök 3 3 Ej aktuellt
Upptagningsarbete 3 3
Väckning på slag 4 4 Måttliga väckskall
Drevarbete 3 3 Medelfart: 9
Väckning på tappt 4 4 Enstaka väckskall
Skall/hörbarhet 3 3
Skallgivning under drev 3 3 Ej aktuellt Nyanserar
Samarbete 3 3
Lydnad 2 2
Totalt 28 28

Övrigt

Provet genomfördes 2023-11-17
Provplats Husby, Örbyhus
Jaktlust Bra
Lämplig rå/hjorthund Ja
Fullbordat före full losstid Nej
Yttre faktorer Snötäckt mark och/eller snöoväder
Hunden lös (totaltid) 04:28
Hunden lös (minuter) 268
Provet avbröts kl 14:09
Antal inkall med pejl 0

Prisförslag

Djur Domarens förslag Kollegiets beslut
Rådjur 0 1

Drevprovsberättelse

Släpp 1.Hunden söker ut i bra tempo, tar upp och går i en vidare bukt till ett område nära en trafikerad väg där den buktar trångt till full tid. Hunden kopplas på löpa. Drevdjur avspårat. Släpp 2. Hunden söker ut i lågt tempo. Tar upp och driver i 25 minuter och får sedan tappt som den inte reder ut. Drevdjur avspårat och hunden kopplas på återgång. Släpp 3. Hunden söker ut 150-200 meter utan att finna något drevdjur. Tempot sänktes efter första släppet.

Kollegiets kommentarer

Certifikatförslag

Domarens förslag Kollegiets beslut
Inget D-Cert -